PRIVACY & COOKIE POLICY

PRIVACY POLICY

We hechten veel belang aan jouw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over jou verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een database. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, conform artikel 24 AVG. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging (artikel 25 AVG), een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. Partijen dragen er ook zorg voor dat derden en/of personeel die onder hun gezag staan, in kennis zijn van de inhoud van deze Overeenkomst tot gegevensverwerking en zich hebben verbonden tot naleving van een verwerkersovereenkomst en/of tot geheimhouding.

Wie zijn wij?

Rubec

Slachthuisstraat 30/10
2300 Turnhout
België

Tel.: +32(0) 14 452 474
E-mail: info@rubec.be

Welke gegevens verzamelen we van jou en waarom?

Statistieken

Wanneer je naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van jou in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt en de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem.

Contactinformatie

Als je op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die je invult bij. We slaan je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier met je te kunnen communiceren. Via aanklikken van de „Verzenden“-button geef je toestemming voor toezending aan ons van de in het invoervenster ingetoetste gegevens.

Als je op onze website je contactgegevens achterlaat om in contact te worden gebracht met een General-installateur, houden we de gegevens die je invult bij en sturen die door naar 1 Installateur, waarvan u ook de contactgegevens ontvangt. We slaan je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om je op een correcte manier in contact te kunnen brengen. Via aanklikken van de knop “Verzenden” geef je in dat geval toestemming voor toezending aan ons van de in het invoervenster ingetoetste gegevens en doorsturen van je gegevens aan 1 installateur.

Met wie delen wij je data?

Rubec gebruikt je gegevens enkel intern, behalve in volgende uitzonderingen:

  • Wij delen je data indien je specifiek het contactformulier invult om met een General-installateur in contact te worden gebracht en dan sturen wij jou ook de gegevens door van die installateur. Je kan ten allen tijde je gegevens opvragen en herroepen.
  • Indien je klant bij ons bent, delen wij je gegevens met onze transporteurs, dit is noodzakelijk om de goederen op de juiste bestemming te krijgen.

Wat is de bewaartermijn van je gegevens?

Rubec bewaart je persoonsgegevens tot het maandeinde 3 jaar na het verzenden van een contactformulier, tenzij een langere bewaringstermijn is vereist op grond van een wettelijke verplichting of om bijzondere redenen van aansprakelijkheid (bijv. in het kader van een (mogelijk) geschil).

Welke rechten heb je?

Als gebruiker heb je ook een aantal rechten die betrekking hebben op je persoonsgegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je je best rechtstreeks tot Rubec richten door een e-mail te sturen naar info@rubec.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

Je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien je van mening bent dat wij je gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

Je beschikt over het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

Rubec heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 24/11/2018.

COOKIE POLICY

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar je browser worden gestuurd en weggeschreven op je harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoef je niet bij ieder bezoek aan deze website je persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.

Als je deze cookies wenst te verwijderen, dien je de handleiding van je browser te raadplegen. Binnen je browser beschik je eveneens over de mogelijkheid je instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan je de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze je steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.